نمایندگان محترم جهت اطلاع از اخرین بروزرسانی قیمت و ظرفیت سرویس ها لطفا در کانال Socialazar عضو شوید.
کانال اطلاع رسانی

سرویس ها

ممبر کانال تلگرام (Telegram)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3 ممبر کانال تلگرام (هیدن) توضیحات 20,000  تومان 30000/1000 10 ساعت 8 دقیقه فعال
5 ممبر فیک کانال تلگرام (پنل اروپا) توضیحات 20,000  تومان 30000/1000 3 ساعت 8 دقیقه فعال
2 ممبر کانال تلگرام (عادی) توضیحات 22,000  تومان 30000/1000 12 ساعت 12 دقیقه فعال
7 ممبر کانال تلگرام (کانال زیر 100K) توضیحات 23,000  تومان 10000/1000 9 ساعت 44 دقیقه فعال
11 ممبر کانال تلگرام (کانال 100K) توضیحات 26,000  تومان 100000/1000 5 ساعت 10 دقیقه فعال
10 ممبر کانال تلگرام (نیترو) توضیحات 30,000  تومان 100000/1000 7 ساعت 44 دقیقه فعال
12 ممبر کانال تلگرام (کانال 200K) توضیحات 30,000  تومان 100000/1000 3 ساعت 35 دقیقه فعال
13 ممبر کانال تلگرام (کانال 300K) توضیحات 35,000  تومان 100000/1000 1 روز 14 ساعت 28 دقیقه فعال
14 ممبر کانال تلگرام (کانال 400K) توضیحات 40,000  تومان 100000/1000 فعال
19 ممبر فیک کانال تلگرام (بدون ریزش) توضیحات 40,000  تومان 50000/500 11 ساعت 51 دقیقه فعال
8 ممبر فیک بدون ریزش (ظرفیت بالا) توضیحات 45,000  تومان 200000/500 فعال
ممبر گروه تلگرام (Telegram)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
24 ممبر فیک گروه تلگرام توضیحات 24,000  تومان 200000/1000 5 ساعت 17 دقیقه فعال
29 ممبر ادلیست گروه تلگرام (ایرانی) توضیحات 25,000  تومان 100000/1000 10 ساعت 41 دقیقه فعال
22 ممبر گروه تلگرام (هیدن) توضیحات 28,000  تومان 200000/1000 6 ساعت 49 دقیقه فعال
20 ممبر ادلیست گروه تلگرام (ظرفیت 200K) توضیحات 30,000  تومان 200000/1000 7 ساعت 16 دقیقه فعال
25 ممبر فعال گروه تلگرام (نیترو) توضیحات 30,000  تومان 200000/1000 7 ساعت 31 دقیقه فعال
28 ممبر فعال گروه تلگرام (فول انلاین) توضیحات 40,000  تومان 200000/1000 6 ساعت 18 دقیقه فعال
30 ممبر فیک گروه تلگرام (بدون ریزش) توضیحات 40,000  تومان 100000/500 3 ساعت 17 دقیقه فعال
23 ممبر فعال گروه تلگرام فول انلاین (سرور جدید) توضیحات 50,000  تومان 200000/1000 13 ساعت 17 دقیقه فعال
26 ممبر گروه به گروه تلگرام (ایرانی) توضیحات 65,000  تومان 50000/1000 13 ساعت 53 دقیقه فعال
ویو پست کانال تلگرام (Telegram)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
31 ویو تک پست کانال تلگرام توضیحات 100  تومان 500000/100 40 دقیقه فعال
37 ویو تک پست تلگرام (پست فورواردی و موزیک) توضیحات 300  تومان 200000/100 48 دقیقه فعال
32 ویو 5 پست آخر کانال تلگرام توضیحات 1,000  تومان 100000/300 50 دقیقه فعال
38 ویو 5 پست تلگرام (پست فورواردی و موزیک) توضیحات 1,300  تومان 200000/100 49 دقیقه فعال
33 ویو 10 پست آخر کانال تلگرام توضیحات 1,400  تومان 100000/300 53 دقیقه فعال
39 ویو 10 پست تلگرام (پست فورواردی و موزیک) توضیحات 2,500  تومان 200000/100 37 دقیقه فعال
34 ویو 20 پست آخر کانال تلگرام توضیحات 2,600  تومان 80000/500 38 دقیقه فعال
40 ویو 20 پست تلگرام (پست فورواردی و موزیک) توضیحات 4,600  تومان 200000/100 48 دقیقه فعال
35 ویو 50 پست آخر کانال تلگرام توضیحات 5,000  تومان 50000/500 40 دقیقه فعال
36 ویو 100 پست آخر کانال تلگرام توضیحات 10,000  تومان 15000/500 5 روز 2 ساعت 42 دقیقه فعال
پروکسی کانال تلگرام (Telegram)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
50 پروکسی کانال تلگرام (امار 150 الی 200 کا) توضیحات 1,400,000  تومان 1000/1000 فعال
فالوور اینستاگرام (Instagram)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
58 فالوور اینستاگرام (خارجی) توضیحات 17,000  تومان 450000/100 1 روز 14 ساعت 59 دقیقه فعال
59 فالوور اینستاگرام (میکس) توضیحات 18,000  تومان 450000/100 7 ساعت 36 دقیقه فعال
60 فالوور اینستاگرام (میکس ایرانی) توضیحات 19,000  تومان 450000/100 14 ساعت 21 دقیقه فعال
62 فالوور اینستاگرام (میکس الماس) توضیحات 20,000  تومان 5000/200 1 روز 4 ساعت فعال
64 فالوور اینستاگرام (ایرانی ویژه) توضیحات 22,000  تومان 5000/200 1 ساعت 29 دقیقه فعال
67 فالوور اینستاگرام (ویژه محدودیت) توضیحات 32,000  تومان 500000/10 6 ساعت 27 دقیقه فعال
فالوور اینستاگرام (واقعی ایرانی پاپ)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
73 فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 3 ساعته) توضیحات 400,000  تومان 1000/1000 8 روز 12 ساعت 6 دقیقه فعال
پکیج های اینستاگرام (Instagram)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
81 پکیج طلایی (فالوور + لایک + بازدید) توضیحات 30,000  تومان 1000/1000 4 روز 14 ساعت 48 دقیقه فعال
82  پکیج الماس (فالوور + لایک + بازدید) توضیحات 50,000  تومان 1000/1000 5 روز 7 ساعت 22 دقیقه فعال
83 پکیج یاقوت (فالوور + لایک + بازدید) توضیحات 70,000  تومان 1000/1000 6 روز 2 ساعت 58 دقیقه فعال
84 پکیج اختصاصی (فالوور + لایک + بازدید) توضیحات 100,000  تومان 1000/1000 5 روز 9 ساعت 1 دقیقه فعال
لایک اینستاگرام (Like)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
87 لایک اینستاگرام ارزان توضیحات 2,000  تومان 30000/10 41 دقیقه فعال
88 لایک اینستاگرام (خارجی) توضیحات 2,500  تومان 30000/10 1 ساعت 16 دقیقه فعال
93 لایک اینستاگرام (IGTV) توضیحات 2,500  تومان 30000/10 2 ساعت 51 دقیقه فعال
95 لایک اینستاگرام (Reels) توضیحات 2,500  تومان 150000/10 1 ساعت 40 دقیقه فعال
89 لایک اینستاگرام (میکس) توضیحات 3,000  تومان 150000/10 1 ساعت 7 دقیقه فعال
90 لایک اینستاگرام (میکس ایرانی) توضیحات 6,000  تومان 30000/100 7 ساعت 23 دقیقه فعال
91 لایک اینستاگرام (ایرانی نیترو) توضیحات 8,000  تومان 30000/100 4 ساعت 3 دقیقه فعال
ویو اینستاگرام (View)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
97 ویو کلیپ اینستاگرام (Tv+Post) توضیحات 2,000  تومان 2147483647/100 57 دقیقه فعال
103 ویو کلیپ اینستاگرام (Reels) توضیحات 2,000  تومان 2147483647/100 1 ساعت 11 دقیقه فعال
102  ذخیره پست اینستاگرام (Save) توضیحات 4,000  تومان 50000/100 31 دقیقه فعال
100 ویو استوری اینستاگرام (Story) توضیحات 5,000  تومان 10000/100 5 ساعت 50 دقیقه فعال
کامنت اینستاگرام (Comment)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
110 کامنت ایرانی با متن دلخواه شما توضیحات 40,000  تومان 1000/10 2 ساعت 6 دقیقه فعال
پیامرسان روبیکا و روبینو (Rubika + Rubino)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
128 ویو پست روبینو توضیحات 4,000  تومان 10000/100 1 ساعت 18 دقیقه فعال
127 لایک روبینو توضیحات 8,000  تومان 10000/100 1 ساعت 4 دقیقه فعال
125 فالوور روبینو توضیحات 45,000  تومان 500000/25 35 دقیقه فعال
162 ممبر اجباری کانال روبیکا توضیحات 280,000  تومان 60000/500 فعال
126 ممبر پاپ کانال روبیکا توضیحات 300,000  تومان 1000/1000 8 ساعت 22 دقیقه فعال
129 فالوور پاپ روبینو توضیحات 600,000  تومان 1000/1000 فعال
پیامرسان ایتا (Eitaa)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
53 ممبر پاپ کانال ایتا (1 ساعته) توضیحات 200,000  تومان 1000/1000 3 روز 20 ساعت 49 دقیقه فعال
54 ممبر پاپ کانال ایتا (3 ساعته) توضیحات 350,000  تومان 1000/1000 فعال
56 ممبر اجباری کانال ایتا توضیحات 500,000  تومان 5000/500 13 ساعت 11 دقیقه فعال
55 ممبر پاپ کانال ایتا (6 ساعته) توضیحات 700,000  تومان 1000/1000 فعال
پیامرسان سروش (Soroush)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
119 ممبر پاپ کانال سروش (2 ساعته) توضیحات 350,000  تومان 1000/1000 فعال
120 ممبر پاپ کانال سروش (1،5 ساعته) توضیحات 500,000  تومان 1000/1000 فعال
121 ممبر پاپ کانال سروش (24 ساعته) توضیحات 900,000  تومان 1000/1000 فعال
پیامرسان بله (Bale)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
156 ممبر اجباری کانال بله توضیحات 200,000  تومان 40000/1000 فعال
155 ممبر پاپ بله 1 کا تضمینی توضیحات 300,000  تومان 1000/1000 فعال
پیامرسان ایگپ (IGAP)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
159 ممبر پاپ کانال ایگپ (24 ساعته) توضیحات 900,000  تومان 1000/1000 فعال
خدمات آپارات (Aparat)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
115 بازدید ویدیو آپارات توضیحات 7,000  تومان 100000/1000 فعال
114 فالوور آپارات توضیحات 50,000  تومان 2500/50 فعال
116 کامنت دلخواه آپارات توضیحات 70,000  تومان 100/10 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد