نمایندگان محترم جهت اطلاع از اخرین بروزرسانی قیمت و ظرفیت سرویس ها لطفا در کانال Socialazar عضو شوید.
کانال اطلاع رسانی

سرویس ها

ممبر کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3 ممبر کانال تلگرام (هیدن) توضیحات 20,000  تومان 30000/2000 10 ساعت 8 دقیقه فعال
2 ممبر کانال تلگرام (عادی) توضیحات 22,000  تومان 30000/2000 12 ساعت 12 دقیقه فعال
5 ممبر فیک کانال (پنل اروپا) توضیحات 22,000  تومان 30000/2000 3 ساعت 8 دقیقه فعال
7 ممبر اجباری کانال (کانال زیر 100K) توضیحات 25,000  تومان 100000/1000 9 ساعت 44 دقیقه فعال
9 ممبر کانال تلگرام (خارجی) توضیحات 30,000  تومان 10000/1000 5 ساعت 32 دقیقه فعال
10 ممبر کانال تلگرام (نیترو) توضیحات 30,000  تومان 100000/1000 7 ساعت 44 دقیقه فعال
11 ممبر اجباری کانال (کانال 100K) توضیحات 30,000  تومان 100000/1000 5 ساعت 10 دقیقه فعال
12 ممبر اجباری کانال (کانال 200K) توضیحات 35,000  تومان 100000/1000 3 ساعت 35 دقیقه فعال
13 ممبر اجباری کانال (کانال 300K) توضیحات 40,000  تومان 100000/1000 1 روز 14 ساعت 28 دقیقه فعال
14 ممبر اجباری کانال (کانال 400K) توضیحات 45,000  تومان 100000/1000 6 ساعت 31 دقیقه فعال
16 ممبر اجباری کانال (کانال 500K) توضیحات 50,000  تومان 100000/1000 فعال
17 ممبر فعال کانال تلگرام (اپلودر) توضیحات 140,000  تومان 10000/1000 1 روز 12 ساعت 25 دقیقه فعال
ممبر گروه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
24 ممبر فیک گروه تلگرام توضیحات 38,000  تومان 100000/2000 5 ساعت 17 دقیقه فعال
22 ممبر اجباری گروه تلگرام (هیدن) توضیحات 40,000  تومان 100000/2000 6 ساعت 49 دقیقه فعال
173 ممبر اجباری گروه تلگرام (عادی) توضیحات 43,000  تومان 100000/2000 فعال
29 ممبر ادلیست گروه تلگرام (ایرانی) توضیحات 45,000  تومان 100000/2000 10 ساعت 41 دقیقه فعال
25 ممبر فعال گروه تلگرام (نیترو) توضیحات 48,000  تومان 200000/1000 7 ساعت 31 دقیقه فعال
28 ممبر فعال گروه تلگرام (فول انلاین) توضیحات 50,000  تومان 200000/1000 6 ساعت 18 دقیقه فعال
23 ممبر فعال گروه تلگرام فول انلاین (سرور جدید) توضیحات 70,000  تومان 200000/1000 13 ساعت 17 دقیقه فعال
172 ممبر فعال گروه تلگرام (اپلودر) توضیحات 140,000  تومان 20000/1000 17 ساعت 30 دقیقه فعال
26 ممبر گروه به گروه تلگرام (ایرانی) توضیحات 180,000  تومان 100000/5000 13 ساعت 53 دقیقه فعال
ویو پست کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
37 ویو تک پست (پست فورواردی و موزیک) توضیحات 400  تومان 200000/100 48 دقیقه فعال
31 ویو تک پست کانال توضیحات 700  تومان 300000/500 40 دقیقه فعال
32 ویو 5 پست کانال توضیحات 2,000  تومان 80000/500 50 دقیقه فعال
38 ویو 5 پست (پست فورواردی و موزیک) توضیحات 2,000  تومان 200000/100 49 دقیقه فعال
33 ویو 10 پست کانال توضیحات 4,000  تومان 80000/500 53 دقیقه فعال
39 ویو 10 پست (پست فورواردی و موزیک) توضیحات 4,000  تومان 200000/100 37 دقیقه فعال
34 ویو 20 پست کانال توضیحات 6,500  تومان 80000/500 38 دقیقه فعال
40 ویو 20 پست (پست فورواردی و موزیک) توضیحات 7,000  تومان 200000/100 48 دقیقه فعال
35 ویو 50 پست اخر کانال توضیحات 18,000  تومان 50000/500 40 دقیقه فعال
36 ویو 100 پست اخر کانال توضیحات 22,000  تومان 15000/500 5 روز 2 ساعت 42 دقیقه فعال
خدمات پرمیوم تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
174 ممبر پرمیوم توضیحات 400,000  تومان 4000/100 فعال
پروکسی کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
45 پروکسی کانال تلگرام (امار 100k) توضیحات 1,000,000  تومان 1000/1000 2 روز 20 ساعت 43 دقیقه فعال
50 پروکسی کانال تلگرام (امار 150 الی 200 کا) توضیحات 1,400,000  تومان 1000/1000 فعال
فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
57 فالوور اینستاگرام ارزان توضیحات 16,000  تومان 1000000/10 4 ساعت 58 دقیقه فعال
58 فالوور اینستاگرام (خارجی) توضیحات 18,000  تومان 1000000/10 1 روز 14 ساعت 59 دقیقه فعال
60 فالوور اینستاگرام (میکس ایرانی) توضیحات 20,000  تومان 1000000/10 14 ساعت 21 دقیقه فعال
62 فالوور اینستاگرام (میکس الماس) توضیحات 22,000  تومان 1000000/10 1 روز 4 ساعت فعال
64 فالوور اینستاگرام (ایرانی ویژه) توضیحات 24,000  تومان 1000000/10 1 ساعت 29 دقیقه فعال
67 فالوور پر سرعت (ویژه محدودیت) توضیحات 25,000  تومان 1000000/10 6 ساعت 27 دقیقه فعال
63 فالوور 70% پروفایل‌دار ایرانی توضیحات 50,000  تومان 10000/100 2 ساعت 52 دقیقه فعال
65 فالوور ۱۰۰% پروفایل‌دار ایرانی توضیحات 70,000  تومان 20000/50 2 ساعت 28 دقیقه فعال
68  فالوور 100% ایرانی اختصاصی (کیفیت عالی) توضیحات 75,000  تومان 20000/50 31 دقیقه فعال
فالوور اینستاگرام (واقعی ایرانی پاپ)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
73 فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 3 ساعته) توضیحات 400,000  تومان 1000/1000 8 روز 12 ساعت 6 دقیقه فعال
پکیج های اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
81 پکیج طلایی (فالوور + لایک + بازدید) توضیحات 30,000  تومان 1000/1000 4 روز 14 ساعت 48 دقیقه فعال
82  پکیج الماس (فالوور + لایک + بازدید) توضیحات 50,000  تومان 1000/1000 5 روز 7 ساعت 22 دقیقه فعال
83 پکیج یاقوت (فالوور + لایک + بازدید) توضیحات 70,000  تومان 1000/1000 6 روز 2 ساعت 58 دقیقه فعال
84 پکیج اختصاصی (فالوور + لایک + بازدید) توضیحات 110,000  تومان 1000/1000 5 روز 9 ساعت 1 دقیقه فعال
لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
87 لایک اینستاگرام ارزان توضیحات 2,000  تومان 300000/10 41 دقیقه فعال
89 لایک اینستاگرام (میکس) توضیحات 3,000  تومان 300000/10 1 ساعت 7 دقیقه فعال
95 لایک اینستاگرام (Reels) توضیحات 4,000  تومان 300000/10 1 ساعت 40 دقیقه فعال
90 لایک اینستاگرام (میکس ایرانی) توضیحات 6,000  تومان 300000/10 7 ساعت 23 دقیقه فعال
91 لایک اینستاگرام 70% ایرانی توضیحات 8,000  تومان 300000/10 4 ساعت 3 دقیقه فعال
92 لایک اختصاصی 100% ایرانی (کیفیت عالی) توضیحات 10,000  تومان 20000/50 8 ساعت 19 دقیقه فعال
ویو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
97 ویو کلیپ اینستاگرام (Tv+Post) توضیحات 2,500  تومان 250000000/100 57 دقیقه فعال
103 ویو کلیپ اینستاگرام (Reels) توضیحات 3,000  تومان 250000000/100 1 ساعت 11 دقیقه فعال
98 ویو کلیپ اینستاگرام (ایرانی) توضیحات 3,500  تومان 250000000/100 1 ساعت 49 دقیقه فعال
102  ذخیره پست اینستاگرام (Save) توضیحات 5,000  تومان 99999999/100 31 دقیقه فعال
100 ویو استوری اینستاگرام (Story) توضیحات 8,000  تومان 10000/100 5 ساعت 50 دقیقه فعال
کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
106 کامنت ایرانی تبریک تولد توضیحات 30,000  تومان 10000/10 فعال
107 کامنت ایرانی سلام و احوال پرسی توضیحات 30,000  تومان 10000/10 37 دقیقه فعال
108 کامنت ایرانی تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی توضیحات 30,000  تومان 10000/10 9 ساعت 38 دقیقه فعال
109  کامنت ایرانی تعریف از پست متفرقه توضیحات 30,000  تومان 10000/10 8 ساعت 20 دقیقه فعال
110  کامنت ایرانی با متن دلخواه شما توضیحات 30,000  تومان 10000/10 2 ساعت 6 دقیقه فعال
پیامرسان روبیکا و روبینو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
128 ویو پست روبینو توضیحات 1,500  تومان 10000/100 1 ساعت 18 دقیقه فعال
127 لایک روبینو توضیحات 4,000  تومان 10000/100 1 ساعت 4 دقیقه فعال
165 فالوور ارزان روبینو توضیحات 25,000  تومان 10000/500 18 ساعت 35 دقیقه فعال
125 فالوور روبینو توضیحات 40,000  تومان 500000/10 35 دقیقه فعال
182 فالوور واقعی روبینو توضیحات 100,000  تومان 10000/500 3 ساعت 3 دقیقه فعال
181 فالوور پاپ روبینو (3 ساعته) توضیحات 300,000  تومان 1000/1000 فعال
126 ممبر پاپ کانال روبیکا (3 ساعته) توضیحات 360,000  تومان 1000/1000 8 ساعت 22 دقیقه فعال
129 فالوور پاپ روبینو (6 ساعته) توضیحات 550,000  تومان 1000/1000 19 روز 15 ساعت 51 دقیقه فعال
163 ممبر پاپ کانال روبیکا (6 ساعته) توضیحات 660,000  تومان 1000/1000 فعال
164 ممبر پاپ کانال روبیکا (24 ساعته) توضیحات 1,350,000  تومان 1000/1000 14 روز 1 ساعت 25 دقیقه فعال
پیامرسان ایتا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
53 ممبر پاپ کانال ایتا (1 ساعته) توضیحات 250,000  تومان 1000/1000 3 روز 20 ساعت 49 دقیقه فعال
56 ممبر اجباری کانال ایتا توضیحات 400,000  تومان 5000/500 13 ساعت 11 دقیقه فعال
54 ممبر پاپ کانال ایتا (3 ساعته) توضیحات 500,000  تومان 1000/1000 فعال
55 ممبر پاپ کانال ایتا (6 ساعته) توضیحات 900,000  تومان 1000/1000 فعال
166 ممبر پاپ کانال ایتا (24 ساعته) توضیحات 1,800,000  تومان 1000/1000 فعال
پیامرسان بله
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
156 ممبر اجباری کانال بله توضیحات 200,000  تومان 40000/1000 فعال
155 ممبر پاپ کانال بله (1 کا تضمینی) توضیحات 300,000  تومان 1000/1000 فعال
پیامرسان ایگپ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
159 ممبر پاپ کانال ایگپ (24 ساعته) توضیحات 1,000,000  تومان 1000/1000 فعال
خدمات آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
115 بازدید ویدیو آپارات توضیحات 7,000  تومان 100000/1000 فعال
114 فالوور آپارات توضیحات 50,000  تومان 200/50 فعال
116 کامنت دلخواه آپارات توضیحات 70,000  تومان 100/10 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد